En molnbaserad lösning innebär mer tid för det som är viktigt, att samla in mer och ta bättre hand om medlemmarna. I KomMed Cloud finns CRM-verktygen som behövs för att öka insamlingarna och administrera medlemsaktiviteter varifrån och när som helst.

I KomMed Cloud är informationen samlad på ett ställe, enkelt åtkomlig när och där du behöver den, via dator, sufrplatta eller mobil.

Läs mer om funktioner i KomMed Cloud

Mindre organisationer

KomMed Cloud passar utmärkt för mindre och växande organisationer som börjat samla in pengar och/eller värva medlemmar.

Kom igång snabbt, enkelt och billigt
Kommunicera med e-post och sms
Enkel överblick över givare och medlemmar

Ta kontakt med vår återförsäljare Donor4Life AB för ytterligare information!

Medelstora organisationer

KomMed Cloud passar utmärkt för den etablerade organisationen med ambitioner att växa.

Samla in via OCR, autogiro och sms
360-graders översikt över givare och medlemmar
Skapa och analysera kampanjer med ett klick

Ta kontakt med vår återförsäljare Donor4Life AB för ytterligare information!

Stora organisationer

Passar utmärkt för stora organisationer som behöver marknadens bästa databasstöd.

Automatisera med händelsestyrda processer
Arbeta med RFM-analys, livstidsvärde samt ROI
Kommunicera via e-post, sms och sociala medier, följ upp i realtid

Ta kontakt med vår återförsäljare Donor4Life AB för ytterligare information!

 

CRM – Relationsmarknadsföring på riktigt. Koppla ihop allt.

I KomMed Cloud finns en uppgift endast lagrad på ett ställe. Den totala informationen kring givare och medlemmar hålls ihop i KomMed Cloud. Kommunikation med andra databaser har ett bra stöd vilket innebär att all information finns tillgänglig på ”rätt ställe” och vid ”rätt tillfälle” helt automatiskt. Uppdateringar kan ske åt båda hållen mellan KomMed Cloud och andra databaser baserat på förutbestämda inställningar.

I KomMed Cloud CRM är det möjligt att skapa automatiska CRM-processer vilket innebär att bearbetning och automatiska händelsekedjor kan anpassas för enskilda eller grupper av givare/medlemmar baserat på tidigare händelser. KomMed Cloud CRM ger därigenom unika möjligheter att arbeta efter en beslutad CRM-strategi. KomMed Cloud CRM har även stöd för att bearbeta major donors och företag, exempelvis med sponsring.

Insamling – Samla in mer. Förstärk givarlojaliteten. Kommunicera rätt.

KomMed Cloud omfattar funktioner som förenklar och underlättar arbetet med att samla in pengar. De betalningskanaler som marknaden efterfrågar har stöd i KomMed Cloud. OCR-avier kan skapas i KomMed Cloud vilket sparar mycket arbete genom automatiserade inbetalningar. Återkommande betalningar dras med automatik månad efter månad på det sätt som givaren önskar (exempelvis via autogiro eller SMS).

KomMed Cloud har väl utvecklade funktioner för att hålla reda på kampanjer (förutbestämda aktiviteter) och ändamål (vart de insamlade medlen ska gå). Kunden har möjlighet att analysera insamlingsutvecklingen och löpande förbättra sina insamlingskampanjer. Sammantaget innebär detta mer i insamlade medel och en förstärkt givarlojalitet!

Medlemskap

KomMed Cloud omfattar heltäckande medlemsfunktioner. Tjänsten ger stöd för varierande typer av medlemskap och kan användas på olika nivåer i en hierarkisk organisation. Lokalavdelningar har direkt tillgång till uppgifter om sina egna medlemmar. KomMed Cloud har ett bra IT-stöd när volontärer och förtroendevalda önskar engagera sig med frivilliginsatser i organisationen.

KomMed Clouds moderna evenemangshantering underlättar marknadsföring, bokningar och ger stöd vid genomförandet samtidigt som värdefull statistik skapas från evenemangen. I KomMed Cloud finns även stöd för medlemsvärvningsaktiviteter.

Plattform

KomMed Cloud finns i molnet vilket innebär att informationen alltid är tillgänglig och att data ständigt uppdateras i realtid. Flera användare kan vara inloggade samtidigt oavsett tid och rum. Kunder slipper besväret med installation, uppdateringar, filhantering, säkerhetskopiering, datorinfrastruktur och systemförvaltning.